Komendy

Komenda Przykład
pomoc / help !pomoc !help
roll !roll 1d10
rp !rp npc : dialog%%link
choose !choose mleko, sok
imgurl !imgurl :emotka: !imgurl @Saran#2411
count !count #kanał 100
load !load <script>
getlists !getlists (wymaga permisji ownera)
setup !setup !setup 1 !
setuprp WKRÓTCE
oc !oc imię : opis%%link
oclist !oclist !oclist fraza
ocdel !ocdel imię
ocname !ocname imię:nowe imię
remind WKRÓTCE

!pomoc !help
Wyświetla pomoc.

!roll
Służy rzucaniu kostką. Posiada sporo modyfikatorów, najpopularniejsze z nich to d (zwykła kostka), u (od -x do x) oraz s (sortowanie).
alt text

!rp nazwa : opis
Wyświetla wiadomość wygenerowaną przez bota. Można użyć na przykład do odgrywania NPC w czasie gry. Na końcu opisu można dodać portret, po dwóch znakach %%.
Jeśli zamiast nazwy podamy ping gracza, zostanie użyty jego avatar.
alt text

!choose
Zwraca losowy element (oddzielone , lub |):
!choose demon, zwierzę, nieumarły

!imgurl :emotka:
Zwraca obrazek emotki, jeśli np. chcemy jakąś skopiować dla naszego serwera. Działa także na kogoś nick, np !imgurl @Saran#2411.

!count #kanał ilość
Liczy ilość znaków i wiadomości na danym kanale, dla ostatnich x postów. Podaje również średnią znaki/posty w []. Max 500 wiadomości naraz.
alt text,

!load
Wczytuje własną komendę. Więcej o tym tutaj.
Może także wczytać plik tekstowy (załącz plik i użyj !load). To jedna z głównych funkcjonalności bota.

!getlists
Bot zwraca plik tekstowymi ze WSZYSTKIMI skryptami na danym serwerze.
Wymagana permisja ownera. Zaleca się używanie na prywatnym kanale (każdy może pobrać plik).

!setup
Wyświetla/zmienia ustawienia bota na serwerze. Więcej o tym tutaj.


OC, Karty Postaci...

...i nie tylko. Kart można użyć także do przedmiotów, organizacji i wielu innych rzeczy.

!oc nazwa : opis
Tworzy (lub edytuje) kartę postaci. Na końcu opisu można dodać portret, po dwóch znakach %%.
Możesz edytować kartę tylko jeśli jesteś jej autorem, lub adminem.
!oc nazwa
Pokazuje daną kartę. Wystarczą pierwsze litery nazwy.
alt text
!oclist fraza
Pokazuje wszystkie listy, które zawiera w nazwach frazę.
Dzięki temu można stworzyć przykładowo system tagów, przyporządkowując każdej postaci klasę (np [Wojownik]Jon Snow).
Wtedy po użyciu !oclist wojownik wyświetlą się sami wojownicy.
!ocdel nazwa
Usuwa daną kartę. Wystarczą pierwsze litery.
!ocname nazwa : nowa nazwa
Zmienia nazwę danej karty. Wystarczą pierwsze litery.